Contact Us

Changzhou ช่องทางอิเล็กทรอนิคส์เทคโนโลยี จำกัด

ที่อยู่

ห้อง 1505 No.88 ตะวันออก Guanhe Rd, 

เทียนหนิง, ฉางโจว 213000 มณฑลเจียงซู PRChina

โทรศัพท์

ชั่วโมง

วันจันทร์ถึงวันศุกร์: 09:00-06:00
วันเสาร์: 10:00-14:00
วันอาทิตย์: ปิด

เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งมาให้เรา